عکس ها در طراحی سایت - طراحی پورتال

در طراحی سایت طراحی پورتال استفاده درست از عکس ها بسیار مهم است و باید به آن توجه شود عکس های بکار رفته در طراحی سایت طراحی پورتال میتواند عکس های پشت زمینه و یا نمودارهای سایت پورتال باشد که آنها را در سرور ذخیره کرده ایم

اندازه عکس ها بکاررفته در طراحی سایت وطراحی پورتال بسیار مهم است بسته به اینکه با چه دوبنی عکس گرفته شده باشد یا اسنکه طراح گرافیک در چه ابعادی طراحی کرده باشد اندازه عکس متفاوت است اندازه و کیفیت عکس متناسب با حجم آن است و در طراحی سایت و طراحی پورتال میدانیم که نباید از عکس با حجم زیاد استفاده کرد زیرا سرعت لود شدن سایت پورتال را افزایش میدهد بنابر این هنگام طراحی سایت طراحی پورتال باید از عکسهای بهینه شده استفاده کرد اندازه عکس را متناسب با سایر اجزا طراحی سایت و طراحی پورتال بکار ببرید با نرم افزارهای ویرایشگر میتوانید به راحتی ابعاد عکس را به نسبت مشخص بزرگ یا کوچک کنید هنگام ذخیره عکس حتما آنرا برای سایت پورتال ذخیره کنید

هنگام طراحی سایت و طراحی پورتال زمانی که میخواهید عکس قرار دهید مهم است که سایز عکس را در تگ img مشخص کنید که با لود شدن عکس طراحی سایت طراحی پورتال خراب نشود به علاوه ویژگی های alt و title نیز در طراحی سایت طراحی پورتال مهم است به علاوه این ویژگی ها در سئو بسیار مهم است و رتبه سایت پورتال شما را افزایش میدهد