استفاده از رنگها در طراحی سایت

انتخاب رنگهاي صحيح براي سايت، به همان ميزاني اهمييت دارد که انتخاب گرافيک و مطالب براي سايت مهم مي باشند. اين مقاله به بحث پيرامون فاکتورهاي موثر در انتخاب رنگ براي استفاده در سايت مي پردازد.

رنگها تاثير زيادي بر مردم دارند. برخي از رنگها مي توانند عواطف گوناگوني را در مردم ايجاد کنند. عکس العملهاي عاطفي مي تواند تصوير شرکت شما را در ذهن بينندگان خود تحت تاثير قرار دهد که به نوبه خود مي تواند تاثير بسزايي روي برند شرکت شما داشته باشد.

چنانچه شبهاتي در تاثير رنگ بر عواطف داريد، بهاين مطلب دقت کنيد: "غول چشم سبز"، "چشم قرمز"، يا "خاطره سياه رنگ". غول چشم سبز، مرتبط با حسادت، چشم قرمز، به معناي شخصي خشمگين و خاطره اي سياه رنگ به معناي افسردگي است. انسانها رنگها را به عواطف گوناگوني نسبت مي دهند. علم ثابت کرده است که رنگهاي مختلف مي توانند انسانها را خوشحال، ناراحت، راحت، خشمگين، به وجد يا به ترس آورند.

هر چيزي که بتواند در انسانها اين پاسخها را بوجود آورد، نيازمند آن است که با دقت بيشتري در طراحي سايت مورد توجه قرار گيرد. رنگها تمايل دارند تا بصورت "طبيعي"، "گرم" يا "سرد" طبقه بندي شوند. در نتيجه اجازه دهيد نگاهي به آنها بياندازيم.


رنگهاي طبيعي
سفيد – سفيد به معناي خلوص و شفافيت است. در برخي فرهنگها، سفيد رنگ مرگ است در حاليکه در برخي ديگر از فرهنگها، سفيد رنگ اميد و ازدواج است.

خاکستري – خاکستري از اطمينان و محافظه کاري نشات مي گيرد. سايه هاي خاکستري، از مرسوم ترين رنگها براي لباسهاي رسمي کار هستند.

قهوه اي – قهوه اي به معناي زمين، خانه و خانواده است.

سياه – سياه به منزله بزرگنمايي قدرت، شکوه و پيچيدگي است. در برخي فرهنگها، سياه به معناي مرگ است.

رنگهاي گرم
قرمز – قرمز رنگي مطلوب براي جلب توجه است. و اين همان دليلي است که چرا از اين رنگ براي نامه هاي تبليغاتي استفاده مي شود تا نکات ويژه مورد تاکيد قرار گيرند. قرمز سمبولي براي خشم، تخطي، شهوت و هوس است و مي تواند واقعا فشار خون افراد را بالاتر برد.

زرد – زرد به معناي ضعف يا ترس و همچنين گرما و خوشحالي است.

نارنجي – نارنجي به مرتبط با اشتهاي افراد است.

صورتي – صورتي معمولا نشان دهنده معصوميت، زنانگي و عشق است.

رنگهاي سرد
آبي – آبي اثر بي صدا بودن در افراد را دارد. آبي به منزله هوش و اعتماد است. جالب است بدانيد که بسياري از سازمانهاي مالي و پزشکي از تم هاي آبي استفاده مي کنند. آبي مي تواند همچنين جلوگيرنده اشتها باشد.

سبز – در حاليکه سبز به معناي حسادت، حريص بودن و بي تجربگي است، ولي همين رنگ به معناي پول و ثروت نيز مي باشد.

ارغواني - ارغواني نشانه اي از خلاقيت است. سايه هاي تيره تر از اين رنگ، در زمانهايي از تاريخ، مختص به دربار و پادشاهان بود و سايه هاي روشنتر آن معمولا با عشق مرتبط هستند.

رنگهاي Web Safe
لامپهاي خلا، LCD و تلويزيون پلاسما، هر کدام، رنگها را بگونه اي متفاوت نشان مي دهند. 216 رنگ وجود دارد که مي تواند در هر نوع صفحه نمايشي و در هر نوع مرورگزي به شکلي يکسان نشان داده شوند. اين 216 رنگ، رنگهاي Web Safe ناميده مي شوند. چنانچه پيوستگي در رنگها مهم باشد، شما مي بايست تنها از رنگهاي Web Safe در سايت خود استفاده نماييد.
طرحهاي رنگ
طرحهاي رنگ مي توانند ترکيبي از يک رنگ، رنگهاي مکمل، يا رنگهاي متضاد باشند.

تک رنگ: طرحهاي تک رنگ از چندين سايه مختلف با شدتهاي مختلف رنگ بر روي پيش زمينه اي سياه و سفيد مي باشد. بعنوان مثال، چنانچه بخواهيد از يک طرح رنگ قرمز استفاده کنيد، مي توانيد از هر چيزي بين روشنترين صورتي تا قرمز تيره مايل به مشکي، استفاده نماييد.

رنگهاي مکمل: طرح رنگهاي مکمل از دو يا تعداد بيشتري از رنگهايي استفاده مي کنند که در کنار هم مناسب مي باشند و ترکيبي مطبوع را توليد مي کنند که براي سليقه بيشتر افراد مناسب است. يکي از رنگها ممکن است غالب باشد و رنگ ديگر مکمل آن باشد.

رنگهاي متضاد: طرح رنگهاي متضاد از دو يا تعداد بيشتري رنگ غالب استفاده مي کنند تا يک "اثر چشمگير" توليد شود. بعنوان مثال، استفاده از صفحه اي با پيش زمينه آبي تيره و قابي با رنگ قرمز سير اطراف يک محدوده متني با رنگ پيش زمينه سفيد و فونت سياه، نوعي از طرح رنگ متضاد است.

طراحان سايت نياز دارند تا در هنگام استفاده از رنگهاي متضاد دقت کنند چراکه برخي از ترکيب ها، منجر به اثر ارتعاش خواهند کرد نظير متن قرمز روي پيش زمينه آبي که مي تواند به چشمان برخي افراد صدمه وارد کند. ترکيبات ديگري نيز وجود دارند که استفاده از آنها چندان مطلوب نمي باشد.
چهارچوب کلي رنگ ها
چهارچوبي که در زير آمده است پيشنهادهايي مي باشند که مي بايست در ساخت و طراحي صفحات در نظر گرفته شوند تا براي همگان خوانا باشد.

متن بايد خوانا باشد. واضح است که سياه روي سفيد، انتخابي پيش فرض است ولي ترکيبات ديگر نيز مي توانند مناسب باشند. سفيد يا زرد يا رنگهاي روشن ديگر نيز روي پيش زمينه هاي سياه يا تيره مناسب مي باشند. ولي زرد، سبز يا خاکستري روي سفيد مناسب نمي باشند.

از رنگهايي استفاده کنيد که براي چشم جذاب و مطلوب هستند.

رنگهايي را انتخاب کنيد که تصويري را که مي خواهيد به بازديد کنندگان تان بدهد.

براي رنگهاي پيوسته در همه مرورگرها، از رنگهاي Web Safe استفاده نماييد.

از تصاويري با شدت رنگ معمولي براي پيش زمينه استفاده نکنيد. اين کار سبب خواهد شد تا خوانايي متن کاهش يابد. چنانچه از تصويري استفاده مي کنيد، آن را با ويژگي watermark استفاده نماييد.

رنگها مي بايست در صفحات سايت شما، متحدالشکل باشند تا برندي را براي سايت تان خلق کنند و به بازديد کنندگان اين حس را القا کند که آنها هنوز روي سايت شما هستند.

وقني سايتي را طراحي مي کنيد، تم رنگي را انتخاب کنيد، اين موضوع به همان ميزان اهمييت دارد که المانهاي گرافيکي و مطالب سايت اهمييت دارند. ظاهر کلي سايت، حس بازديد کنندگان سايت را مشخص خواهد کرد و مي تواند مشخص کننده تفاوت ميان موفقيت و شکست در طراحي سايت باشد.