الزامات خاص در طراحی سایت های دوزبانه

در بسياري از کشورها در سراسر جهان، پتانسيل بالا و نياز زيادي براي ساخت و طراحي سايت هاي دو زبانه وجود دارد. هر صاحب وب سايتي مي تواند در هر کجاي دنيا تلاش کند تا مخاطبان خود را بدين وسيله گسترش دهد و در غير اين صورت طراحي سايت هاي دو زبانه بيشتر در کشورهايي مورد استفاده است که بيش از يک زبان رسمي در آن وجود دارد.

ممکن است لازم بدانيد که وب سايتي انگليسي/فرانسوي ايجاد نماييد و يا شايد طراحي سايت انگليسي/اسپانيايي، پرتقالي/اسپانيايي و يا هر ترکيب ديگري از زبان هاي مختلف نياز کار شما باشد. همچنين لزوماً نبايد زبان انگليسي، زبان اوليه براي وب سايت شما باشد. به عنوان مثال مي توانيد در طراحي سايت خود چيدمان و ترتيب فرانسه/انگليسي داشته باشيد.

در حال حاضر سوال از اينجا ناشي مي شود که ساختار سايت در وب سايت هاي چند زبانه به منظور کشف توسط موتورهاي جستجو بايد چگونه باشد تا شناخت مناسبي از وب سايت براي رتبه بندي مناسب در موتور جستجو ارائه شود؛ به طوري که در فهرست و ليست نتايج مرتبط در موتور جستجو قرار گيرد! در اينجا چند مورد مقررات عمومي در مورد ساخت و طراحي وب سايت هاي چند زبانه وجود دارد:

سعي نکنيد که زبان ها را در کنار هم ترکيب نماييد و در قسمت بالا و پايين هم جاي داده و ترجمه کنيد.
صفحات خاص زبان هاي ارائه شده را مشخص نماييد.
لزوم استفاده از متا تگ ها براي زبان ها – تا به موتور جستجو اعلام نماييد که در وب سايت تان چه زبان هايي ارائه شده است.
ارائه لينک از يک زبان به زبان ديگر که به سادگي قابل پيگيري و دنبال کردن باشد.
در نظر گرفتن صفحهء ورودي به عنوان صفحهء index براي سايت هايي که داراي زبان هاي مختلف هستند تا ليستي از تمامي زبان هاي موجود ارائه شود. به طوري که بازديدکننده بتواند تصميم بگيرد که از کداميک از صفحات با زبان مورد نظر ديدن نمايد.

 

الزامات خاص در طراحي سايت هاي دوزبانه هنگم ساخت سايت هاي چند زبانه بايد Linkingاز يک زبان به زبان ديگر را گسترش دهيد. بايد حتماً چند گزينه در دسترس افراد باشد. شما مي توانيد لينکي ارائه کنيد که بازديدکننده را از صفحاتي که در آن حضور دارد به صفحهء ديگر با زبان جايگزين انتقال دهد. و يا اينکه کافي است آنها را به صفحه فهرست هدايت کرده تا افراد بتوانند در صفحهء معادل با زبان هاي جايگزين حرکت نمايند.

بديهي است که اين راه ها بسيار ساده و داراي برخي مزايا مي باشد که بازديدکننده را به صفحهء اصلي Landing page کشانده به صورتي که قبل از حرکت به سمت جزئيات، پيغام سايت را دريافت نمايد. اما ممکن است که اين موارد هميشه مناسب و مورد توجه بازديدکننده نباشد و به عنوان کليک هاي غير ضروري برايشان تلقي شود. ممکن است واقعاً شما و وب سايت تان را مورد قضاوت قرار دهند و احتمالاً اين تصميمي است که بايد توسط مشتري گرفته شود.

هر دو رويکرد براي وب سايت هاي چند زبانه به خوبي کار مي کند، اگر چه حرکت و ناوبري را کمي پيچيده مي نمايد. در اين مورد دو روش مهم براي چگونگي نزديک تر شدن صفحات زبان هاي مختلف در وب سايت با يکديگر وجود دارد:

ايجاد پوشه هايي براي زبان هاي جايگزين
زير دامنه هاي معادل

 

اين دو روش مي تواند روش مناسبي براي وجود زبان هاي ديگر در وب سايت مي باشد. مانند fr.mydomain.com اين رويکرد کلي براي طراحي سايت هاي دو زبانه و يا چند زبانه به اين معني است که طراحان وب سايت نياز به موشکافي در به روزرساني و حصول اطمينان از به روزرساني تمامي صفحات به زبان هاي مختلف مي باشد.

با احترام به گوگل بايد بگوييم که مفروضاتي هستند که بر روي مکان جغرافيايي وب سايت ها که بر اساس نام دامنه استفاده شده آنها (مکان سرور وب سايت) توجه کرده و زبان هاي مورد استفاده آنها را تا حدودي تشخيص مي دهد.

براي اطمينان از اينکه وب سايت محل جغرافيايي درستي را مورد هدف قرار داده، مي توانيد از ابزار گوگل وب مستر براي تعريف لوکيشن آن استفاده نماييد. اما اين ويژگي بايد با احتياط مورد استفاده قرار گيرد و همين جستجوي فايل هاي کمکي براي کسب اطلاعات بيشتر را پر اهميت مي سازد. تا بدانيد چه زماني و چگونه از آن بايد استفاده کنيد.

بنابراين اگر در حال برنامه ريزي براي طراحي سايت در کشورهايي مانند فرانسه و يا هر کشور چند زبانهء ديگر هستيد، بايد مطمئن شويد که طراحي سايت دوزبانه شما به روش صحيحي در حال انجام است.