بهینه سازی وب سایت

آيا مي دانيد 85 درصد بازديدگنندگان واقعي يك وب سايت را موتورهاي جستجو باعث مي شوند؟
آيا مي دانيد روش هاي بهينه سازي سايت و قرار گرفتن در رتبه هاي برتر موتورهاي جستجو امروزه به يك علم تبديل شده؟
آيا مي دانيد 63.5 درصد جستجو گران اينترنت سايتهاي خود را از طريق گوگل پيدا مي کنند؟
آيا مي دانيد گوگل در سال گذشته 85 ميليارد جستجو از کل 137 ميليارد جستجو را داشته است؟

بهينه سازي وب سايت امروزه به علم تبديل شده است. يکي از مهترين پارامترهاي موجود در طراحي سايت ارتباط سايت با موتورهاي جستجو گر اينترنت و گوگل رنکينگ بالا مي باشد. اگر سايت شما در موتورهاي جستجو گر اينترنت رتبه بالايي نداشته باشد کاربران نمي توانند سايت شما را پيدا کرده و از خدمات شما استفاده کنند. فرق نميکند که يک تازه وارد به دنياي بازاريابي آنلاين هستيد يا يک حرفه اي، اين سوالات ممکن است در هر حالي شما را به فکر وادارد. اين اتفاق هميشه به خاطر کم کاري و يا ندانستن نيست بلکه يک اشتباه ساده و قابل جبران در قدم برداشتن فرد به سمت بازاريابي است.