ترفندهای گوشی سامسونگ


ترفند های اندروید گوشی های سامسونگ

#۰۶#*    شماره سریال گوشی
#۹۹۹۹#*    ورژن نرم افزار گوشی
۲۲۸#*#۸۹۹۹*    وضعیت باطری (دما، ولتاژ، ظرفیت)
۲۴۶#*#۸۹۹۹*    وضعیت برنامه
۲۸۹#*#۸۹۹۹*    تغییر سرعت زنگ آلارم گوشی
۳۲۴#*#۸۹۹۹*    صفحه دیباگ
۳۶۷#*#۸۹۹۹*    رمز گوشی
۴۲۷#*#۸۹۹۹*    پیدا کردن رمز گوشی
۵۲۳#*#۸۹۹۹*    تغییر میزان شفافیت صفحه تصویر تنها در ورژن G60L01W
636#*#8999*    وضعیت حافظه
۷۴۶#*#۸۹۹۹*    حجم اشغال شده سیم کارت
۷۷۸#*#۸۹۹۹*    اطلاعات سیم کارت
۲۸۹#*#۸۹۹۹*    تست رینگ تون
۷۷۸#*#۸۹۹۹*    جدول سرویسهای سیم کارت
۳۷۷#*#۸۹۹۹*    تصحیح EEPROM Error ( از کلیدهای جانبی برای انتخاب مقادیر Cancel و OK استفاده کنید)
۷۸۵#*#۸۹۹۹*    RTK (Run Time Kernel) Error اگر OK را بزنید گوشی ریست میگردد.
۹۴۷#*#۸۹۹۹*    ریست گوشی در مواقعی که گوشی دچار مشکل شده است.
۸۴۲#*#۸۹۹۹*    تست ویبراتور

اگر دقت کنید کدهای بالا در گوشی شما عمل نکرد به جای *۸۹۹۹ کدها ، عدد ۰ را قرار بدهید. برای مثال : کد #۸۴۲*۸۹۹۹#* تبدیل به کد #۰۸۴۲#* میگردد.
اگر باز هم تاثیر نکرد اینبار به جای عدد ۸۹۹۹ که در همه کدها مشترک میباشد عدد ۹۹۹۸ را قرار بدهید.