تلفن های همراه و سئو

آمار ها حاکي از افزايش روز افزون استفاده مردم از تلفن هاي هوشمند دارند . وقتي از هر 5 نفر 1 نفر داراي تلفن هوشمند ميباشد نشان ميدهد که سئو در سال 2015 تنگاتنگ و مستقيمي با تلفن هاي همراه هوشمند خواهد داشت.

بدون شک آينده براي سايت هايي خواهد بود که فضاي سايت خود را با نحوه ي نمايش سايت در تلفن هاي هوشمند تطبيق دهند و اين امر در تعداد بازديد از سايت شما موثر خواهد بود بنابراين به فکر آينده ي سايت خود باشيد. طراحي سايت بايد به گونه اي باشد که ورژن مو بايل تبلت داشته باشد 

سرعت سايت و سئو

هرچه سايت سرعت لود شدنش سريع تر و بالا تر باشد امکان دارد که در موتور هاي جست وجوي بيشتري نمايش داده شود. اين يکي از راه هاي افزايش رنکينگ سايت شما در موتورهاي جست وجو به ويژه گوگل در سال گذشته بود اما اين پيش بيني ها ميشود که اين کار سبب افزايش رنکينگ شما در موتور هاي جست وجوگر سال جديد نيز باشد.اگر ميخواهيد افزايش بازديد از سايت خود را داشته باشيد به منابع سايت خود دقت نماييد.