عکس ها در طراحی سایت - طراحی پورتال

در طراحي سايت طراحي پورتال استفاده درست از عکس ها بسيار مهم است و بايد به آن توجه شود عکس هاي بکار رفته در طراحي سايت طراحي پورتال ميتواند عکس هاي پشت زمينه و يا نمودارهاي سايت پورتال باشد که آنها را در سرور ذخيره کرده ايم

اندازه عکس ها بکاررفته در طراحي سايت وطراحي پورتال بسيار مهم است بسته به اينکه با چه دوبني عکس گرفته شده باشد يا اسنکه طراح گرافيک در چه ابعادي طراحي کرده باشد اندازه عکس متفاوت است اندازه و کيفيت عکس متناسب با حجم آن است و در طراحي سايت و طراحي پورتال ميدانيم که نبايد از عکس با حجم زياد استفاده کرد زيرا سرعت لود شدن سايت پورتال را افزايش ميدهد بنابر اين هنگام طراحي سايت طراحي پورتال بايد از عکسهاي بهينه شده استفاده کرد اندازه عکس را متناسب با ساير اجزا طراحي سايت و طراحي پورتال بکار ببريد با نرم افزارهاي ويرايشگر ميتوانيد به راحتي ابعاد عکس را به نسبت مشخص بزرگ يا کوچک کنيد هنگام ذخيره عکس حتما آنرا براي سايت پورتال ذخيره کنيد

هنگام طراحي سايت و طراحي پورتال زماني که ميخواهيد عکس قرار دهيد مهم است که سايز عکس را در تگ img مشخص کنيد که با لود شدن عکس طراحي سايت طراحي پورتال خراب نشود به علاوه ويژگي هاي alt و title نيز در طراحي سايت طراحي پورتال مهم است به علاوه اين ويژگي ها در سئو بسيار مهم است و رتبه سايت پورتال شما را افزايش ميدهد