مزیت ها و امکانات طراحی سایت های B2B

ايجاد بخش هاي رايگان تبليغ براي جذب بيشتر مخاطب
ايجاد بخش هاي ويژه تبليغ براي داشتن درآمد
پيدا کردن آسان شرکت هاي توليد کننده براي بستن قرار داد
دسته بندي هاي متناسب با مشاغل
خريد آسان و بدون واسطه
فروش پر سود و بدون واسطه
ايجاد بخش ثبت ابداعات براي پيدا کردن محصولات جديد
قرار دادن بخش جست و جو بر اساس دسته بندي

دلايل موفقيت طراحي سايت B2B:

مهمترين دليلي که براي موفقيت وب سايت هاي B2B وجود دارد، پياده سازي اصولي و حرفه اي اينگونه سايت ها مي باشد؛ يعني اينکه در طراحي سايت تمام موارد مورد نياز يک تجارت B2B ديده شده باشد و براي آنها فيلد هاي مشخص و قابل درک براي کاربران در نظر گرفته شده باشد.

نکته مهم ديگري که در طراحي سايت هاي B2B بايد رعايت شود تا اين وب سايت ها به موفقيت دست پيدا نمايد، رعايت موارد بهينه سازي سايت براي موتور هاي جستجو مي باشد تا اين وب سايت ها توسط وتور هاي جستجو به کاربران معرفي شوند.

در صورت رعايت اين موارد وب سايت هاي B2B به راحتي و در کسري از زمان به موفقيت دست پيدا خواهند کرد.