کلمات کلیدی بهینه سازی سایت

در مباحث طراحي سايت، يک کلمه کليدي عام کلمه اي است که بسياري از مردم براي آن جستجو مي نمايند زيرا آن ها ممکن است نظري مبهم و نامعلوم نسبت به چيزي که به دنبال آن هستند داشته باشند . کلمات کليدي عام بسيار کوتاه هستند و خيلي خاص نيستند ( به عنوان مثال کفش يا ورزش ) . اين کلمات کليدي خيلي سخت مي توانند در گوگل رتبه اول را کسب کنند زيرا تعداد بسيار زيادي طراحي وب سايت وجود دارند که در آن ها مطالبي شامل اين کلمات وجود دارد .گرچه اگر شما بتوانيد رتبه خوبي براي يک کلمه کليدي عام به دست بياوريد ، ترافيک بسيار بزرگي را براي طراحي سايت خود به دست مي آوريد.

خلاصه : سعي کنيد که براي کلمات عام رتبه بياوريد ولي به آن به اندازه زماني طولاني بها بدهيد . ما به مبتديان پيشنهاد مي کنيم که يک کلمه کليدي عام را انتخاب کنند اگر که زمينه کاري آن ها خيلي رقابتي نيست .

کلمات کليدي خاص:
کلماتي کليدي خاص تشکيل شده از تعداد زيادي صفات و يا کلمات هستند که جستجو را بسيار هدفمند مي سازند . کساني که اين گونه جستجو ها را انجام مي دهند ، دقيقا مي دانند که چه مي خواهند . (به عنوان مثال : کفش پاشنه بلند سياه) . اين کلمات کم تر جنبه رقابتي دارند و دستيابي به رتبه خوب در موتور هاي جستجو براي آن ها آسان تر است . جنبه منفي اين است که اين گونه کلمات تعداد بسيار کم تري از جستجو را در ماه شامل مي شوند . به عبارت ديگر شما نياز به تعداد بسيار زيادي از کلمات کليدي خاص با رتبه يک داريد تا براي شما ترافيکي معادل يک کلمه کليدي عام را بياورد .

خلاصه : به راحتي مي توان براي کلمات کليدي خاص رتبه هاي بسيار خوبي را بدست آورد و ترافيک حاصل از آن بسيار هدفمند است . تنها جنبه منفي اينجاست که بازديد کنندگان اين گونه کلمات به مراتب کم تر هستند .

کلمات کليدي منحصر به فرد و يا تجاري :
اين ها کلماتي هستند که تنها به شرکت شما اختصاص دارند . آن ها يکي از آسان ترين راه هايي هستد که مي توانيد ترافيک جذب کنيد .گرجه برخي از شرکت ها يک محصول جديد را با نامي منحصر به فرد عرضه مي کنند ولي فراموش مي کنند که کلمه کليدي آن را در طراحي سايت خود بهبود ببخشند . در اين صورت رقيبان زيرک آن ها مي توانند با آگاهي از سئو سايت از فرصت استفاده کنند و رتبه بالايي را براي اين گونه کلمات کليدي براي خود کسب نمايند . اگر که شما يک نام تجاري و يا محصول معروف داريد ، خود را مطمئن سازيد که طراحي سايت براي اين کلمات کليدي رايگان بهينه شده است .