وب سایت B2B

B2B که مخفف business - to - business مي باشد، تراکنش هايي را که بين شرکت ها رخ مي دهد را شرح مي دهد به طور مثال برقراري ارتباط بين توليد کننده و فروشنده عمده از اين نوع ارتباط مي باشد. در مقابل آن مفهوم B2C ( مخفف business - to - customer) قراردارد که ارتباط بين شرکتها و مصرف کنندگان را تعريف مي کند.
در واقع وب سايت هايي که در آن شرکتها، توليدکنندگان و خريداران با عضويت در آن به معرفي خدمات، محصولات و زمينه فعاليت خود مي پردازند در صورتي که مخاطبانشان ساير شرکتها، توليدکنندگان و در کل بنگاههاي اقتصادي باشند را وب سايت ها B2B مي نامند. با تعريف مشابه در صورتي که مخاطبان سايت مصرف کنندگان نهايي (End user) باشندT وب سايت را B2C مي نامند.
وب سايت alibaba.com که يک وب سايت چيني با صدها هزار شرکت عضو است، بزرگترين وب سايت B2B در دنياست که مشاهد آن خالي از لطف نيست.
در واقع يک وب سايت B2B مانند يک نمايشگاه تخصصي است که مخاطبين خاص خود را دارد و اعضاء در آن با معرفي حوزه فعاليت خود به رقابت با يکديگر مي پردازد و از طرفي جستجو کنندگان خدمات به راحتي مي توانند خدمات مورد نظر خود را بيابند.
پکيج ما در زمينه B2B داراي امکانات کلي زير است:

امکان تعريف گروه خدمات و کالا توسط مدير سايت

امکان عضويت شرکت ها و افراد تعيين و حوزه فعاليت خود از ميان خدمات مشخص شده توسط مدير سايت

امکان تعريف گروه محصولات و ثبت محصولات توسط اعضا

امکان تعريف گالري تصاوير توسط اعضا

امکان ثبت و ويرايش اطلاعات تماس توسط اعضا

امکان ايجاد ارتباط بين اعضا از طريق پانل کاربري

امکان مشاهده آخرين تغييرات ايجاد شده توسط رقبا

مديريت کامل اعضا توسط مديريت سايت

مديريت اخبار

مديريت محتوا

امکان پرداخت آنلاين حق عضويت
و دهها امکان ديگر . . ..